• JPKancelarie

Podróżowanie w czasie pandemii

Aktualizacja: kwi 8Nie ulega wątpliwości, że w czasie pandemii powinniśmy ograniczyć podróżowanie do niezbędnego minimum. Wiele osób zastanawia się jednak czy dopuszczalne jest jednak pojechanie do rodziny na święta ?

W ostatnim czasie Rząd nałożył kolejne ograniczenia i obostrzenia w dostępie do lasów, parków czy cmentarzy. Również ograniczono transport publiczny jednak mniej miejsca poświęca się kwestii przemieszczania się transportem prywatnym.

Jak wyglądają zalecenia co do podróżowania autem ?

Najlepszym rozwiązaniem byłaby podróż samemu bez zbędnego narażania innych osób jeżeli jednak musimy jechać z pasażerami to w samochodzie powinna być odpowiednia liczba maseczek, rękawiczek i płyn do dezynfekcji z zastrzeżeniem, że wszyscy pasażerowie są członkami rodziny lub domownikami. o czym wspomnę poniżej.

Warto wspomnieć o tym, że warto przemyśleć każdą podróż ponieważ możemy być zmuszeni do uzasadnienia celu i zasadności podróży przed kontrolującą nas Policją.


Policja odwołuje się w tej kwestii do rozsądku i odpowiedzialności. wskazując jednocześnie ,że powód podróży powinien się wiązać z ważnymi potrzebami życiowymi i być usprawiedliwiony. W przeciwnym razie należy się liczyć z karą grzywny – mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji.


W tym miejscu należy przywołać § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566)

§ 5 W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą - także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;


Jak widać przepisy są nieprecyzyjne w kwestii dopuszczalnego podróżowania autem. Z jednej strony nikt nie ma wątpliwości, że o całkowitym zakazie poruszania się nie może być mowy, jednak z drugiej strony w mediach pojawiają się informacje np o ukaraniu kierowcy, w którego aucie przebywały cztery niespokrewnione osoby. Policjanci potraktowali to jako naruszenie ograniczeń z powodu przepisów o zakazie zgromadzeń (zgodnie z którymi dozwolone są dwie osoby). Wszystko to dodatkowo wpływa na niepewność co do możliwości podróżowania.


Pamiętać należy, że takie działanie Policji nie mogłoby mieć miejsca w przypadku podróżowania wyłącznie z członkami rodziny lub domownikami ponieważ w tym wypadku nie obowiązuje ograniczenie do dwóch osób.


W sytuacji spornej możemy zawsze odmówić przyjęcia mandatu i dochodzić swoich racji na drodze postępowania sądowego. Pandemia nie może nam ograniczać prawa do sądu i możliwości przedstawienia swojej sprawy sądowi.


Często wskazuje, że każda podróż powinna być odrębnie analizowana co do swojej zasadności jednak w większości przypadków wystarczające byłoby na przykład wskazanie, że wyjazd jest podyktowany koniecznością przewiezienia bliskiej osoby, którą nikt inny nie może się zaopiekować.

Policjanci nie mogą karać arbitralnie i zakładać, że każdy podróżujący łamie prawo.

Pamiętać należy, że mandat, skierowanie do sądu wniosku o ukaranie albo wydanie decyzji o karze pieniężnej przez inspekcję sanitarną podlega kontroli sądowej, czy administracyjnej, a potem sądowoadministracyjnej. W przypadku na przykład nieprzyjęcia mandatu sąd będzie musiał zbadać legalność, zasadność i prawidłowość działania policji czy inspekcji sanitarnej.


W praktyce pozostaje nam wierzyć, że służby, które będą musiały weryfikować konkretne zachowania obywateli, podejdą do tego z odpowiednią empatią.

Nie zmienia to tego, że zapewne w wielu przypadkach do sądów trafią środki zaskarżenia od obywateli ukaranych za podróż po kraju. Można się spodziewać, że w większości przypadków ich wyjazdy okażą się uzasadnione.


Proszę pamiętać, że zamieszczone interpretacje prawne nie są też wiążące dla organów stosujących prawo. Nie gwarantuję, że policja lub organy administracyjne podejdą do wskazanych regulacji w ten sam sposób, w jaki przedstawiam to w tej analizie.

102 wyświetlenia

Opole 46-020

Ulica: Władysława Reymonta 14/5

Województwo: Opolskie

Telefon: 502203626

Mail: biuro@jpkancelarie.pl

Nip: 7543174239

©2018 by Jabłoński & Podstawka Kancelarie Prawne sp z o.o.